Наша компанія почала свою діяльність, як професійного учасника фондового ринку України, з січня 2008 року (були отримані перші ліцензії комісії з цінних паперів та фондового ринку на проведення професійної діяльності на ринку цінних паперів). За цей час ми проводили операції з цінними паперами на біржовому (ПФТС, Українська біржа) та позабіржовому ринках. Неодноразово компанія входила рейтинги топ-10 компаній України, за обсягами проведених операцій та наданих послуг, виступала андерайтером та консультантом по розміщенню та викупу цінних паперів.


Місія компанії – бути Вашим провідником на фінансових ринках для забезпечення одержання Вами інвестиційних доходів.


Незмінним керуючим партнером компанії є Федевич Максим, який має вищу економічну освіту, за спеціальністю міжнародна економіка (2001 рік) та здобуту кваліфікацію з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності, управління активами інституційних інвесторів, фінансового моніторингу (з 2001–2017рр.), яка підтвердженна відповідними сертифікатами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


Брокерські послуги

 • брокерські послуги при купівлі/продажу цінних паперів на організованому та неорганізованому ринках цінних паперів України, враховуючи операції на вексельному ринку;
 • придбання в інтересах клієнта акцій (акумуляція дрібних та середніх пакетів акцій на вторинному ринку) у фізичних і юридичних осіб для формування великих (контрольних та блокуючих) пакетів акцій відповідно до вимог клієнта;
 • придбання в інтересах клієнта цінних паперів на тендерах, конкурсах, аукціонах;
 • організація купівлі акцій у трудових колективів підприємств. Ліцензія НКЦПФР, серія АЕ № 185424 від 31.01.2013 року, термін - необмежений ("Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність").

Послуги по організації випуску та розміщенню цінних паперів

 • підготовка та супровід державної реєстрації випуску цінних паперів;
 • підготовка інвестиційного меморандуму та презентацій випуску цінних паперів; розміщення цінних паперів;
 • підтримка ліквідності цінних паперів на вторинному ринку;
 • обслуговування цінних паперів протягом строку їхнього обігу;
 • повна консультативна підтримка.

Ліцензії компанії

На сьогодні ми здійснюємо професійну діяльність на фондовому ринку на підставі наступних ліцензій та свідоцтв:

 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність: серія АЕ №185424 від 31 січня 2013 року, термін дії необмежений.
 • Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів №1287 від 11 березня 2008 року.
Фінансова звітність компанії

Made in Svit