Внесення до реєстру

30.09.2021 року - інвестиційна фірма ТОВ "МАКСИМУМ-КАПІТАЛ" була внесена до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товариних ринків стосовно надання додаткових послуг,  відповідно до  Рішення №855 від 30.09.2021 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, щодо надання додаткових послуг, в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами:

1) надання клієнтам консультацій з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку, інших повязаних питань, надання послуг та консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб;

2)проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, повязаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами.

Svit One - tools for business Made in Svit