Брокерські послуги
  • купівля-продаж фінансвоих інструментів за дорученням і за рахунок клієнта, включаючи покупку/продаж/обмін акцій, боргових цінних паперів (корпоративних, цільових, державних облігацій тощо) та інших фінансових інструментів.
  • купівля/продаж/обмін векселів за дорученням і за рахунок клієнта;
  • придбання/продаж на замовлення клієнтів крупних пакетів акцій, згідно індивідуальних потреб та особливостей;
  • організація купівлі акцій у фізичних осіб, за дорученням і за рахунок клієнта;
  • введення в лістинг та підтримка ліквідності цінних паперів на організованих ринках (фондових біржах).

Svit One - tools for business Made in Svit